Czy budowa małej architektury wymaga pozwolenia na budowę

Wiele osób, aranżując swój ogród, zastanawia się, jakie obiekty należą do tzw. małej architektury i w jakich przypadkach nie jest wymagane wysłanie zgłoszenia do urzędu

Obiekty małej architektury – co na ten temat mówi polskie prawo?

Wytyczne dotyczące obiektów należących do małej architektury podaje prawo budowlane w art. 3, pkt. 4. Podane przepisy, odnoszące się do małej architektury, wskazują niewielkie obiekty, a w szczególności: kultu religijnego – kapliczki, krzyże przydrożne, figury; posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, jak również obiekty służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku – piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki. Jak widać podane regulacje są bardzo ogólne, a wiele obiektów należących do małej architektury nie zostało wymienionych. Z tego względu nadal nie jest wiadome, co należy do małej architektury, a co do niej nie jest zaliczane. W przypadku tego typu obiektów istotnym kryterium jest funkcja, jaką ma pełnić oraz jego wielkość. Obiekty małej architektury przede wszystkim powinny mieć charakter nieuciążliwy i pełnić dodatkową, poboczną funkcję w stosunku do głównej, na danej działce nieruchomości. Nasuwa się zatem pytanie, w jakich jeszcze przypadkach nie trzeba martwić się o zajmującą papierologię i co można swobodnie umieścić we własnym ogrodzie? 

Mała architektura ogrodowa – jakie obiekty są do niej zaliczane?

Obiekty małej architektury to przede wszystkim takie, które są niewielkich rozmiarów. Podczas aranżacji przydomowego terenu zielonego nie trzeba się zatem martwić, gdy chcemy umieścić niewielkie fontanny, ozdobne figurki ogrodowe, jak również mały plac zabaw dla dzieci. Oprócz tego, do obiektów małej architektury można zaliczyć oczka wodne, pergole, jak i murowany grill. Niestety w przypadku większych obiektów, np. altany wymagane jest bezwzględne wysłanie do urzędu zgłoszenia. Podobna sytuacja ma miejsce ze szklarnią, która również powinna zostać zgłoszona do odpowiedniego organu. Dobra wiadomość jest taka, że obiekty te nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę – jednakże ich wielkość bezwzględnie nie może przekraczać 35m2

założenie oczka wodnego - mala architektura

Widać zatem, że najbardziej lubiane obiekty – ozdobne figury ogrodowe, oczka wodne, murowane grille i niewielkie place zabaw nie wymagają zgłoszenia do urzędu. Dzięki temu bez obaw można aranżować ogród, nie bojąc się o przykre konsekwencje prawne. Ważne jednak, aby dokładnie zapoznać się z przepisami, które bez wątpienia są bezwzględne. 

Firmy ogrodnicze – dlaczego warto skorzystać z usług profesjonalistów?

Jedną z firm, które oferują usługi dobrania małej architektury w Warszawie, jest Verano. Pracownicy posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie w aranżacji przydomowych terenów zielonych. Warto zatem skorzystać z usług profesjonalistów, którzy działają w tej branży od wielu lat. Verano to firma tworząca profesjonalne aranżacje przydomowych terenów zielonych. Zakładanie ogrodów to ich specjalność, a każdy projekt jest wyjątkowy i stworzony z pasją. Verano oferuje przygotowanie terenu, jego oczyszczanie i niwelacje, zakładanie trawników, tworzenie nasadzeń, utwardzanie powierzchni oraz przede wszystkim – montaż małej architektury, instalacji systemów nawadniających i oczek wodnych. Każdy projekt realizowany jest zgodnie z założeniami, a specjaliści nastawieni są na zakładanie najpiękniejszych ogrodów w Warszawie. Dzięki temu Verano tworzy harmonijne koncepcje – spójne i zarazem praktyczne. Warto zatem skorzystać z usług profesjonalistów, którzy są gwarancją pomyślnych prac i oszałamiającego efektu końcowego.