Dializa – dla kogo jest przeznaczona?

Dializa to procedura medyczna stosowana w leczeniu niewydolności nerek. Jej głównym zadaniem jest filtracja krwi z toksyn, nadmiaru soli i płynów, które zdrowe nerki usuwają w sposób naturalny. Jest więc ona niezbędna dla pacjentów, u których nerki nie funkcjonują prawidłowo.

Dla kogo jest przeznaczona dializa?

Dializa jest przeznaczona głównie dla osób z przewlekłą lub ostrą niewydolnością nerek. Może być stosowana jako tymczasowe rozwiązanie do momentu przeszczepienia nerki lub jako stała forma leczenia.

Rodzaje dializ i ich charakterystyka

Hemodializa

Hemodializa to najczęściej stosowany rodzaj dializy. Polega na oczyszczaniu krwi za pomocą specjalnego urządzenia zwanego dializatorem. Krew jest przepompowywana przez maszynę, która usuwa z niej toksyny i zbędne płyny, a następnie z powrotem wdrażana do ciała pacjenta.

Dializa otrzewnowa

Dializa otrzewnowa polega na umieszczeniu roztworu dializacyjnego w jamie brzusznej pacjenta. Roztwór absorbuje toksyny i płyny, które następnie są usuwane z organizmu.

Proces dializy – jak przebiega?

Proces dializy polega na regularnym oczyszczaniu krwi z toksyn i nadmiaru płynów. Hemodializa zwykle odbywa się w specjalnych centrach dializ lub szpitalach, podczas gdy dializa otrzewnowa często może być przeprowadzana w domu pacjenta.

Kto może wykonać procedurę?

Dializę przeprowadza wyspecjalizowany personel medyczny, taki jak pielęgniarki i technicy dializ. W przypadku dializy otrzewnowej, pacjent może być nauczony, jak samodzielnie przeprowadzać procedurę w domu.

Narzędzia używane do dializy

Kluczowymi narzędziami używanymi podczas dializy są:

– Dializator dla hemodializy lub zestaw do dializy otrzewnowej.

Fotel do dializ, zapewniający komfort pacjentowi podczas procedury.

– Maszyny do monitorowania i regulacji przepływu krwi oraz roztworów dializacyjnych.

Czas trwania i częstotliwość dializ

  • Hemodializa trwa zazwyczaj od 3 do 5 godzin i jest przeprowadzana 3-4 razy w tygodniu.
  • Dializa otrzewnowa może być przeprowadzana codziennie, zależnie od zaleceń lekarza.

szpitl

Zalecenia dla pacjentów

Pacjenci poddawani dializie powinni przestrzegać diety niskosodowej i niskobiałkowej, regularnie monitorować ilość spożywanych płynów oraz dbać o higienę miejsca wkłucia lub przeprowadzania dializy otrzewnowej.

Podsumowując, dializa jest kluczowym elementem leczenia dla osób z niewydolnością nerek, pozwalającym na utrzymanie właściwego funkcjonowania organizmu. Dzięki nowoczesnym technologiom i narzędziom, takim jak fotel do dializ, procedura ta staje się bardziej komfortowa dla pacjentów.