Dlaczego prywatne przedszkole lepiej rozwinie Twoje dziecko?

Wybór przedszkola dla dziecka jest jedną z kluczowych decyzji rodziców, od której w dużej mierze zależy przyszłość malucha. Wraz z postępem badań naukowych wiadomo o ogromnym znaczeniu wczesnego dzieciństwa dla rozwoju człowieka w przyszłości. Brak optymalnych warunków ma wpływ na możliwości uczenia się w późniejszym okresie. To najważniejszy etap w ciągu całego jego życia, który warunkuje nie tylko zdrowie fizyczne i psychiczne, ale również kompetencje w zakresie czytania i liczenia, powodzenie życiowe. Brak optymalnego rozwoju przyczynia się natomiast do wielu problemów związanych z różnego rodzaju chorobami i problemami z zachowaniem. 

Rola przedszkola w edukacji dziecka

Zgodnie z badaniami naukowymi dzieci powinny rozpoczynać edukację przedszkolną we wczesnym dzieciństwie, ponieważ czerpią z niej ogromne korzyści. W tym okresie w znacznym stopniu dochodzi do rozwoju mózgu, który warunkuje efektywniejszą naukę w późniejszym okresie, prawidłowy rozwój zdolności społecznych, lepszą koncentrację uwagi, mniej problemów wychowawczych w okresie dojrzewania. Badania dowodzą także, że optymalne korzyści z realizacji programów przedszkolnych odnoszą dzieci przebywające w małych grupach i edukowane przez doświadczonych nauczycieli. Zadaniem rodzica jest wobec tego zapewnienie dziecku w wieku od 3 do 6 lat jak najbardziej bezpiecznego, a jednocześnie stymulującego jego rozwój środowiska. Wybór przedszkola nie oznacza możliwości przechowania dziecka przez czas nieobecności rodziców, gdyż jest to niezwykle ważna dla przyszłości malucha decyzja. Oferta placówek publicznych, jak i niepublicznych jest bogata. Warto dokładnie się z nią zapoznać, aby dokonać wyboru zgodnego z naszymi priorytetami i dobrem dziecka.

Zalety wyboru przedszkola niepublicznego?

Rodzice, wybierając przedszkole dla swojego dziecka, decydują się często na wybór placówki niepublicznej. W Polsce powstaje coraz więcej prywatnych przedszkoli, dlatego rodzice mogą wybrać to, które znajduje się najbliżej ich miejsca zamieszkania. Powodem takiej decyzji jest również bogatsza oferta tego typu placówek. Dziecko trafia w bezpieczne miejsce, gdzie w życzliwej atmosferze i pod okiem doświadczonej i profesjonalnej kadry pedagogicznej poznaje otaczający świat. Maluch spotka się tu z szacunkiem i pełną akceptacją w myśl zasady, że każde dziecko jest jednakowo ważne. W placówce prywatnej dba się o wszechstronny i harmonijny rozwój malucha, zgodny z jego własnym potencjałem i możliwościami w atmosferze bezpieczeństwa i zaufania. Celem jest wychowanie wrażliwego człowieka, twórczego, świadomego i zmotywowanego do działania, dbającego o zdrowie fizyczne i psychiczne oraz środowisko naturalne. 

Kadra pedagogiczna prywatnego przedszkola

Wszyscy pracownicy prywatnego przedszkola współdziałają ze sobą, tworząc przyjazną atmosferę, dzięki której dzieci czują się akceptowane. Dobrze przygotowana merytorycznie i metodycznie kadra pedagogiczna rozpoznaje potrzeby i zainteresowania dzieci w celu przygotowania atrakcyjnych zajęć i poszukiwania nieustannie nowych, ciekawych rozwiązań. Program wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczy realizowany w tego typu placówce jest ukierunkowany na potrzeby dziecka i realizowany we współpracy z rodzicami, którzy są współautorami życia przedszkola. Kadra, wychodząc z założenia, że opiekun dziecka jest najważniejszym dla niego autorytetem, chętnie zaprasza opiekunów maluchów do współpracy opartej na wzajemnym szacunku i zrozumieniu. Rodzice mają możliwość uczestniczenia w zebraniach grupowych, konsultacjach indywidualnych z nauczycielami i specjalistami, zajęciach diagnozujących, zajęciach otwartych, czytaniu dzieciom oraz mogą prezentować swoje pasje i zainteresowania.

przedszkole

Jaki rodzaj oferty znajduje się w prywatnych placówkach?

Przedszkole prywatne proponuje rodzicom i ich dzieciom zdecydowanie bogatszą ofertę. W ramach opłaty miesięcznej znajduje się oprócz realizacji podstawy programowej Ministerstwa Edukacji Narodowej jej uzupełnienie o dodatkowe programy nauczania zatwierdzone przez MEN, a także:

  • bezpłatne zajęcia dodatkowe w postaci: rytmiki, logorytmiki, języka angielskiego, zajęć sportowych, 
  • diagnozę mowy przez wykwalifikowanego logopedę oraz w razie konieczności indywidualną terapię zaburzeń mowy, 
  • opiekę psychologiczną wykwalifikowanego psychologa, 
  • imprezy okolicznościowe, 
  • wycieczki oraz wyjścia do teatru, muzeów, biblioteki, planetarium i innych placówek kulturalnych, 
  • wizyty ciekawych gości i specjalistów w różnorodnych dziedzinach.

Pracownicy są otwarci na propozycje rodziców w zakresie dodatkowych zajęć, które mogą wynikać z potrzeb dzieci. Rodzice zobowiązani są przy zapisywaniu malucha do prywatnego przedszkola na wniesienie opłaty rekrutacyjnej. Tego rodzaju placówka, podobnie jak przedszkole niepubliczne w Toruniu „Jacek i Agatka”, dysponuje również nowoczesnym wyposażeniem w postaci pomocy dydaktyczno – wychowawczych oraz sprzętów i urządzeń zapewniających komfortowy i bezpieczny pobyt dziecka.