Jak rozwinąć inteligencję emocjonalną?

W życiu borykamy się z różnymi sytuacjami. Czasem są to szczęśliwe chwile a czasem przygnębiające. W obu przypadkach pojawiają się odmienne stany emocjonalne. Dobrze, gdy umiemy sobie z tym radzić. Potrafimy znaleźć wyjście z każdej sytuacje.

Jednakże może być tak, że nie radzimy sobie z emocjami. Przejmują nad nami kontrolę. Podobną sytuacją jest nieumiejętność współpracy z innymi ludźmi. Możemy być też zbyt ulegli. Co zrobić w takiej sytuacji? Najlepiej wybrać się na warsztaty z inteligencji emocjonalnej.

Definicja inteligencji emocjonalnej

Inteligencja emocjonalna w najprostszej definicji to umiejętność rozpoznawania emocji. Swoich jak i innych ludzi. Składnikiem inteligencji emocjonalnej są też relacje społeczne.

W odniesieniu do własnych uczuć ważna jest samoświadomość. Jest to rozpoznawanie stanów emocjonalnych. Kolejny składnik to rzetelna samoocena. Musimy znać własne ograniczenia i możliwości. Daje to wiedzę o nas samych, niezależnie od tego, co mówią inni.

Samokontrola to kolejny ważny element inteligencji emocjonalnej. Musimy panować nad pojawiającymi się emocjami. Nie możemy być nimi sterowani. Reagowanie na nagłe impulsy nie jest właściwe. Najważniejsze jest świadome reagowanie na otoczenie.

kursy inteligencji emocjonalnejNatomiast w skład relacji społecznych wchodzi:

  • Empatia. To po prostu rozumienie uczuć innych osób. Dzięki temu odczuwamy i rozumiemy relacje międzyludzkie,
  • Asertywność. Bardzo ważna cecha. Jest to posiadanie i wypowiadanie własnego zdania, nawet, gdy inni ludzie się z nim nie zgadzają,
  • Perswazja. Wzbudzanie w innych określonych zachowań,
  • Przywództwo.  Zdolność przewodzenia grupie i angażowanie jej we własne pomysły,
  • Współpraca. Komunikacja w współdziałanie z innymi ludźmi.

Nauka o emocjach

Inteligencja emocjonalna jest bardzo ważna w codziennym życiu. Dotyka każdej jego sfery. Problemy w tym temacie mogą mieć przykre konsekwencje. Brak zrozumienia emocji czy zbyt częste poddawanie się im to coś, nad czym trzeba popracować.

Najlepszym do tego miejscem są warsztaty z inteligencji emocjonalnej. Pomogą w poznaniu sposobów radzenia sobie z problemami. Takie warsztaty składają się z kilku elementów.

Na początku poznajemy definicję emocji oraz ich genezę. Następnie przychodzi czas na definicję inteligencji emocjonalnej.

Kolejne etapy to nauka panowania nad emocjami i ich ukierunkowanie. Omawiane są też problemy z asertywnością czy innymi zachowaniami społecznymi. W zasadzie wszystkie elementy da się poprawić.

Dobre rozwiązanie

Emocje są naszym codziennym towarzyszem. Pojawiają się w wielu sytuacjach. Musimy jednak nad nimi panować. Nie reagować pochopnie na wszystkie impulsy. Tego możemy się nauczyć na warsztatach z inteligencji emocjonalnej.

Tam też poprawimy swoje kompetencje współżycia społecznego. Wyrobimy w sobie takie cechy jak asertywność, empatię czy współpracę. Ma to ogromne znaczenia dla naszego życia.